Kompletní instalace CB vysílaček do veškerých

vozidel a provozů - TIR, dodávky, stavební

technika, zemědělské stroje, manipulační

technika, velíny, dispečerská stanoviště

CB ALLAMAT 298

PŮSOBNOST PO CELÉ ČR