AKTUÁLNĚ !!! Vzhledem k několika dotazům z poslední doby a nevyzvednuté

 objednávce stanice k využití ve voze TAXI, upozorňuji na znění

Všeobecného oprávnění VO-R/7/01.2015-1, článek 2, bod 3e).

 Plné znění VO v rubrice Ke stažení.

Použití stanice pouze na vlastní riziko, ČTÚ jako kontrolní orgán má právo

použití CB sankcionovat !!!